ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลปางศิลาทอง

1 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้นิเทศงานเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร เข้านิเทศงานเครือข่ายระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567